WELKOM

Beschadiging en/of ziekte van de huid kan van grote invloed zijn op het welbevinden van de persoon in kwestie. In onze praktijk beseffen we hoe kwetsbaar en kostbaar uw huid is. Ons uitgangspunt is dat we voor iedereen met een huidprobleem een oplossing willen vinden. Als patient staat u centraal en wij behandelen uw huid met een wetenschappelijke benadering waarbij het gezondheidsaspect een belangrijke rol speelt. Een deskundige, doelgerichte behandeling en persoonlijke benadering staan daarbij voorop.

Een huidtherapeut is gespecialiseerd in de behandeling en nazorg van huidproblemen en huidafwijkingen. Naast de eventuele medicatie die u voorgeschreven krijgt door uw huisarts of specialist, kan uw huid aanvullende therapie nodig hebben, daarvoor kunt u doorverwezen worden naar een huidtherapeut.
Als patient hebt u echter ook de vrijheid op eigen initiatief voor de directe zorg van een huidtherapeut te kiezen.

Onze medewerksters zijn afgestudeerde huidtherapeuten, zij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NvH)..
Wij onderhouden nauwe contacten met vakgenoten, huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en (mammacare)verpleegkundigen uit de regio.